Rasyonlarda Katyon - Anyon Dengesi

Rasyonlarda Katyon-Anyon Kaynağı olarak Kullanılan Mineraller ve Katyon-Anyon Farkı hesabı için meq Değerlerinin bulunmasıToplam Rasyonda Elektrolit Dengesi (Katyon-Anyon Farkının) hesaplanması

• Yemdeki Na+, K+, Cl- ve S-’ün meq miktarları yardımıyla hesaplanır; ancak çoğu zaman kükürt elektrolit kaynağı olmanın ötesinde farklı amaçlarla da kullanıldığı için bu hesaba kısmen (%30-50’si) dahil edilir. Ancak eksiklik durumunda öncelikle elektrolit dengesi için kullanılır.

• Katyon Anyon Balansı (meq/1000 g KM)= meq(Na+K)- meq(Cl+S)• Süt ineği rasyonlarında ideal makromineral içerikleri (g/kg) ve Katyon-Anyon Farkı
Mineral: K
Normal Koşullar: 10.0
Sıcaklık stresi: 12 - 15

Mineral: Na
Normal koşullar: 3.0
Sıcaklık stresi: 4- 6

• Elektrolit dengesi toplam rasyonda hesaplanır.
• Doğum öncesi son 3 hafta kurudaki inekler için -150 meq/1000 g KM,
• Laktasyondaki süt inekleri için ise 250 meq/1000 g KM’in üzerinde olmalıdır.
• Etlik piliçler için yemdeki katyon-anyon farkı 220-270 (ideali 250) meq/1000g yem arasında tutulursa broyler sıcaklık stresine daha fazla dayanıklı hale gelir.
• Yumurtacılar için bu değer 170-220 meq/1000 g yem’dır.
• Kanatlılarda yemde Cl düzeyi normalde %0.12’ye kadar düşebilir; ancak yüksek sıcaklıkta midede HCl asit sentezini desteklemek için yemdeki oranın %0.20-0.25 arasında olması istenir.
 
lityum.com ©2007