Korunmuş Thymol-Carvacrol'un Kanatlı Üretimindeki Önemi

Dr. Özcan YÜCELT
EKOL GIDA TARIM HAYVANCILIK PAZ. SAN.TİC. A.Ş.

Yıllardır devam eden araştırmalar sonunda bitki esans yağları ve ekstraktlarının kullanımının önemi, büyütme faktörü görevi yapan antibiyotiklerin yasaklanmasından sonra artmış ve 2007 yılı başından itibaren bu amaçla kullanımları giderek yaygınlaşmıştır.

Bitkilerde bulunan birçok aktif maddelerden ikisi olan thymol ve carvacrol performans arttırıcı , antiprotozoal ve antibakteriyal olarak kanatlı ve akuakültür üretiminde kullanılmaktadır. Bu maddelerin sindirim sisteminden etkilenmeden bağırsaklara ulaşmasında ve ilgili bölgede aktivite göstermesinde sorunlar yaşanmakta, etken maddelerde kayıplar söz konusu olmaktadır.

Etken maddeler bilindiği üzere koruma amacı ile değişik maddelerle kaplanmakta (yağ, selüloz, nişasta vb.); ancak bu kaplama, ürünün etkili olması istenen bölgeye taşınmasına yeterli olmamaktadır. Etken maddelerin peletleme, expander ve extruder işlemlerinde minimum kayba uğraması yani optimum stabilite göstermesi istenmektedir. Bu amaçla birçok firma bu konuda çalışmakta, kendi ürünlerinin ilgili bölgeye taşınması için çalışmalar yapmaktadır.

Mikroenkapsülasyon yöntemi de bunlardan birisi olup, özel korumalı kaplama sistemi doğala özdeş olarak üretilen Thymol ve Carvacrol aktif maddelerini koruyarak, kaybı engellemekte ve bağırsaklara kadar taşınmasına yardımcı olmaktadır.

Mikroenkapsülasyon koruma yöntemi ile etken maddelerde peletleme, expander ve extruder işlemlerinde optimum stabilite sağlanmıştır (Grafik 1).

Korunmuş Thymol Carvacrol


Oksidasyon ve sıcaklık etkisi altında, carvacrol ( thymol ) tek başına olduğunda veya yüksek konsantrasyonda olduğunda diğer moleküllere dönüşebilir. Molekülün kimyasal yapısının değişimi aktif maddelerin yeterli etkinliği gösterememesine sebep olacaktır.


Korunmuş Thymol ve Carvacrol molekülleri stabildir ve her ikisinin aktivitesi değişmez.

Mikroenkapsülasyon yöntemi ile korunan ve kaplanan moleküller, yem içinde optimum karışım ve dağılım için uygun fiziksel özelliklere sahiptir. Bu özellik hedef hayvanlara eşit miktarda etken madde yedirilmede çok önemlidir. Grafik 2.

Korunmuş Thymol Carvacrol
Enhance Koruma sistemi: Aktif maddeleri koruyan kaplama aynı zamanda sindirim için gerekli bölgeye aktif maddenin en az % 70 ‘nin taşınmasına olanak sağlar .


Korunmuş ve Korunmamış Tymol ve Carvacrol’ün Bağırsaklardaki miktarı. Grafik 3

Kaynak; Carotech/IQF İspanya 2007

 
lityum.com ©2007