Broiler Beslemede Büyük Buluş!


İngiltere’deki iş ortağımız Optivite ‘ın yer almış olduğu 3 yıldan beri süren Roslin Enstitüsündeki İngiliz Hükümetine bağlı proje tamamlandı. Projenin sonuçları Dünya Kanatlı Bilimi Derneğine sunuldu. Bu proje sonunda OPTOMEGA ‘nın aşağıda verilen faydalara sahip olduğu saptandı:

• Ağırlık kazancında artış
• FCR’da iyileşme
• Sağlam tibia gelişimi
• Tibia sertliğinde gelişme
• Tibia Mineralizasyonunda iyileşme
• Tibia yoğunluğunda gelişme
• Tibia kesitinde iyileşme
• Kemik ve ilik alanında artış

Omega 3 ‘ler – İnsanlar için de önemli
Omega 3’ler insan sağlığı ile ilgili pek çok habere konu olmuştu, peki hayvan sağlığında? Bu konuda yürütülen araştırmalar sonucunda Optivite ürün yelpazesinden biri olan Optomega’yı geliştirdi. Optomega’nın hayvan sağlığı, üreme ve performansı konusundaki faydaları kanıtlanmıştır.
Optomega – Omega 3 yağ asit katkısı
Yağlar, yağ asitlerinin gliserol esterleridir. Bu yağların dikkate değer olanları, Omega 3 ve Omega 6 yağ asidi içeren doymuş ve kısa zincirli olanlarıdır. Omega 3 yağ asitleri (genellikle DHA ve EPA) hayvanlarca normal olarak sentezlenemeyen önemli miktarda esansiyel besinlerdir. Modern beslemede kullanılan rasyonlarda Omega 3/Omega 6 oranı idealden uzaktır.
Omega 3 yağ asitleri katkısı, hayvan yemlerinde Omega 6/omega 3 oranının ideal dengeye kavuşmasına yardımcı olur. Optivite, yoğun bir Ar-ge programı izleyerek, kullanımı kolay, dayanıklı, güvenli ve yenilikçi Optomega’yı geliştirdi.
Omega 3 alan çiftlik hayvanlarında:
• Üremede kabiliyetinde iyileşme,
• sperm sayısında artış,
• yavrular için yaşama gücünde artış,
• deri sağlığında iyileşme,
• büyüme oranında gelişme,
• yem dönüşümünde iyileşme,
• et ve yumurtaların Omega 3 içeriğinde artış

Optomega’nın bütün çiftlik hayvanları için faydaları vardır. Ürün; biyo- yararlılık, uyum ve yüksek kalite için seçilmiş tek Omega 3 kaynağından tasarlanmıştır. Optomega ürünü, sıkı kalite kontrollerinden geçmiş, tamamıyla ispat edilebilir ve potansiyal bulaşıklıkları önleyebilecek, kötü besleme faktörlerini ortadan kaldırabilecek şekilde dizayn edilmiş ve üretilmiştir. Yeme ilave edilen Optomega, bitkisel kaynaklı Omega 6 seviyesini dengeleyecek şekilde, optimal seviyelerde DHA/EPA sağlar.
Ayrıca Optomega kullanımının birçok pozitif finansal faydaları da vardır. Örneğin, süt ineklerinde gebelik oranının artışı ispatlanmıştır. Her bir süt ineği için yaklaşık 140 EU değer ,yani 10:1 den fazla getiri sağlamaktadır. Yumurtacı tavuklarda, Omega3 lerle zenginleştirilmiş yumurtalar, standart yumurtalara oranla önemli bir primle satılmaktadır. Gelişen tavuklarda kemik gücünde önemli gelişmeler meydana gelmektedir. Kanatlıların büyümesinde, sağlam kemik gelişimi ve büyüme oranında artış sağladığı kanıtlanmıştır.

Ruminantlar için Optomega
Süt inekleri
Modern süt ineği rasyonları, Omega 3 yağ asitlerince genellikle eksiktir. Omega 6’lar yüksek oranda bulunur. Bu rasyonlardaki temel sorun, hayvanlara verilen yemdeki Omega 3 kaynağının az, tahıl,yağlı tohum ve yağ gibi Omega 6’ca zengin kaynakların enerji amaçlı yoğun kullanımıdır. Omega 3 esaslı EPA ve DHA’ların süt ineklerinde özellikle verimlilikte ve üremede pozitif faydaları bilinmektedir. Optivite tarafından yapılmış olan geniş kapsamlı denemelerde, süt ineği rasyonlarında kullanılan Optomega’nın faydaları açıkça görülmüştür. Dünyanın birçok yerinde yapılan denemelerde aşağıda verilen faydalar görülmüştür:
• Gebelik oranında artış
• İlk tohumlama gün sayısında düşme
• İlk Buzağılama yaşında azalma
• İki buzağılama arasında kısalma
• Her gebe kalma için tohumlama sayısında azalma
• Süt veriminde artış

Besi inekleri
Besi sığırlarında yapılan denemelerde aşağıdaki faydalar görülmüştür.
• Et EPA seviyesinde artış
• Et DHA seviyesinde artış
• Et omega 3 / omega 6 oranında iyileşme

Koyunlar
Yüksek doğurgan özelliklere sahip damızlık kullanımı, çoğul doğumların artışına, ancak kuzu kayıplarının yükselmesine sebep olmaktadır. Araştırmalar Omega 3 yağ asitleri ile beslemenin aşağıdaki faydaları sağladığını göstermiştir:
• İki doğum arası sürede azalma
• Sütten kesim yaşında kısalma
• Et içerisindeki omega 3 içeriğinde artış

Kanatlılar için Optomega
Modern kanatlı rasyonlarında Omega 3 yağ asitleri geellikle eksik, buna karşın Omega 6 yağ asitleri yüksek oranda bulunur. Omega 3 esaslı yağ asidi katkıları olan EPA ve DHA’ların modern kanatlı üretiminde her yönden (ekonomik vs) olumlu faydaları biliniyor. Optivite tarafından yapılmış geniş kapsamlı denemelerde, hem yumurtacı hem de broyler civcivlerinde kullanılan Optomega’nın faydaları açıkça görülmüştür.

Yumurtacı tavuklar
Yumurta rasyonlarının Optomega içermesi yumurtanın içindeki omega 3 seviyesini yükseltmektedir. İnsan beslenmesi için fonksiyonel gıda üretiminde omega 3’ce zenginleştirilmiş yumurta ayrı bir önem taşımaktadır. Mevcut araştırmalarda, yumurtacıların iskelet gelişimi ve yumurta kabuk kalitesi de incelenmektedir. Yumurtacı rasyonlarına Optomega katkısı aşağıdaki faydaları sağlamaktadır.
• Yumurtada 4 kat EPA seviyesini artırır
• Yumurtada 3,5 kat DHA seviyesini artırır
• Yumurtada Bulaşıklık, koku problemini çözer

Broyler
Bilindiği gibi damızlık tavuklar ve civcivlerde kemik gelişimi son derece önemlidir. İngiltere’deki iş ortağımız Optivite ‘ın yer almış olduğu ekip tarafından 3 yıldır Roslin Enstitüsü’nde İngiliz Hükümeti desteğinde yürütülen araştırma projesi sonunda OPTOMEGA ‘nın etlik piliçlerde aşağıdaki faydaları sağladığı bulunmuştur:
• Ağırlık kazancında artış,
• FCR da iyileşme,
• Sağlam kemik gelişimi,
• Kemik sertliğinde artış,
• Kemik mineralizasyonunda iyileşme,
• Kemik yoğunluğunda artış,
• Kemik ve ilik alanında gelişme

Diğer Hayvanlar için Optomega
Modern rasyonlarda Omega 3 yağ asitleri genellikle eksik, buna karşın Omega 6 yağ asitleri yüksek oranda bulunur. Omega 3 esaslı yağ asidi katkıları olan EPA ve DHA’ların modern kanatlı üretiminde her yönden (ekonomik vs) olumlu faydaları biliniyor. Optivite tarafından yapılan araştırmalar ve denemeler Optomega’nın aşağıdaki türlerde de faydalar sağladığını göstermiştir:
• Av kuşları
• Hindi
• Ördek
• Deve kuşu
• Timsah
• Köpek
• Kedi
• Tavşan
• At

 
lityum.com ©2007