Broiler Beslemede Büyük Bulu?!

?ngiltere’deki i? orta??m?z Optivite ‘?n yer alm?? oldu?u 3 y?ldan beri süren Roslin Enstitüsündeki ?ngiliz Hükümetine ba?l? proje tamamland?.
devamı >
 

Türkiye Süt S???rc?l??? Kurultay?, 2007 Semineri

25-26 Ekim 2007 tarihlerinde, Ege Üniversitesi Zootekni Bölümü, ?zmir ?li Dam?zl?k S???r Yeti?tiricileri Birli?i ve S.S.Tire Süt Müstahsilleri Tar?msal Kalk?nma Kooperatifi ile ortakla?a düzenlenecek olan 'Türkiye Süt S???rc?l??? Kurultay?, 2007' etkinli?inde firmam?z da yer alacakt?r.

devamı >
 

ATLANTA IPA 2008

23-25 Ocak 2008 tarihlerinde Uluslararas? Kanatl? Endüstrisi Fuar? Atlanta'da gerçekle?ecektir.

Yer : Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia USA

devamı >
 

Degussa Art?k Evonik

Türkiye pazar?na DL-Methionine ve L-Threonine ürünlerini da??tt???m?z dünyan?n en büyük amino asit üreticilerinden DEGUSSA firmas?, 12 Eylül 2007 tarihinden itibaren ismini EVONIK olarak de?i?tirmi?tir.
devamı >