ATLANTA IPA 2008

23-25 Ocak 2008 tarihlerinde Uluslararas? Kanatl? Endüstrisi Fuar? Atlanta'da gerçekle?ecektir.

Yer : Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia USA

Detayl? bilgi için lütfen linki t?klay?n?z.
www.ipe08.org